AJÁNLÓSZELVÉNY

Ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlás nem vonható vissza.

A választásra jelöltet / listát ajánlani 2010. szeptember 3. 16.00 óráig lehet. Egy választópolgár egy jelöltet / listát ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet / listát többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet / listát is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

SZAVAZÁS HELYE

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (pld. egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYÉN TARTÓZKODIK?

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.

A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Az igazolási kérelemben meg kell adnia a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van. Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR ?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz régi típusú személyi igazolvány), lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.

Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este hét óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyet átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy x). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választást a Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-ra kitűzte.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel. A települési kisebbségi önkormányzat képviselőtestületébe megválasztható képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg. A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörbe adhatják le szavazataikat a jelöltekre. A kisebbségi szavazókör címe: Tápiószele, Rákóczi út 4. – Tápiószele Város Gondnokságának épületében kerül kialakításra. Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése merül fel, kérem keresse fel a Polgármesteri Hivatalt – Helyi Választási Irodát, vagy tájékozódhat a www.valasztas.hu honlapon.Tóth Julianna jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője