2018 a Családok éve
2018-03-12
Hirdetmény
2018-03-12
Show all

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Képviselő-testület életkezdési kiegészítő támogatás megnevezéssel új támogatási formát fogadott el februári ülésén. 

Az életkezdési kiegészítő támogatás a gyermek születésekor a gyermek életkezdési támogatásához nyújtott egyösszegű hozzájárulás, melyet a 2018. január 1. után született gyermekek részére biztosít az Önkormányzat amennyiben a gyermeket saját háztartásában nevelő legalább egyik vér szerinti szülő a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban és a gyermek születésekor megszakítás nélkül Tápiószelén bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Tápiószele közigazgatási területén él, valamint a 2005. évi CLXXIV. törvény 3. §-a szerinti Start-számlát a szülő megnyitotta. 

A támogatás összege gyermekenként 10 000,- forint. A támogatás megállapításakor jövedelmet nem kell vizsgálni. 
A támogatás a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelhető, a határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

A kérelemhez mellékelni kell :

  • a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint
  • b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, továbbá
  • c) a tápiószelei védőnői szolgálat igazolását a gyermek Tápiószelén gondozásáról és életvitelszerűen a településen tartózkodásról, és
  • d) a Start-számla megnyitásának igazolását, számlaszámot, pénzforgalmi jelzőszámot.

Comments are closed.