ÁTTEKINTŐ

Év Támogatási cél Támogatás összege
1998-1999. év Általános iskolai tantermek kiváltására 10 240 000 Ft
2000. év Sulinet program - számítástechnikai fejlesztés általános iskolában 3 565 000 Ft
2001. Iskolaépítés 29 000 000 Ft
2002. Orvosi ügyelet fejlesztése 550 000 Ft
2002. Általános iskola berendezésére 3 941 000 Ft
2002. Gyermekélelmezési konyha fejlesztése 7 144 000 Ft
2003-2004. Integrált Roma Foglalkoztatási Program 13 482 000 Ft
2004. Számítástechnikai fejlesztés 1 400 000 Ft
2004. Településrendezési terv készítése 4 000 000 Ft
2005. Helyi Művelődési Közösségek szakmai tevékenységének támogatatása 900 000 Ft
2005. Óvodai játékvásárlás 542 000 Ft
2005. Útfelújítás 6 000 000 Ft
2005. Ivóvízkút felújítása 7 611 000 Ft
2005. Lakossági ivóvízellátás megoldása 35 000 000 Ft
2005. Közmunka biztosítása 9 463 000 Ft
2005. Sürgősségi betegellátás fejlesztése 25 000 000 Ft
2005. Belső úthálózat fejlesztése 35 000 000 Ft
2005. Tornacsarnok tetőszerkezetének felújítása 3 334 000 Ft
2006. Egészségügyi szolgálat fejlesztése 26 124 000 Ft
2006. Gyermekélelmezési konyha fejlesztése 10 396 000 Ft
2006. Úthálózat fejlesztése 36 350 000 Ft
2005-2006. Tápió-vidéki Kistérségi Társulás által közmunkaprogramra elnyert támogatások településre jutó összege 7 953 000 Ft
2007. Kerékpárút tervezése 607 000 Ft
2007. Belterületi utak felújítása 3 147 000 Ft
2007. Információs táblák kialakítása 949 000 Ft
2008. Kerékpárút építése I. ütem 56 998 000 Ft
2008. Belterületi utak felújítása 5 300 000 Ft
2008. Óvoda világításkorszerűsítése, nyílászáró cseréje 10 651 000 Ft
2008. Utca névtáblák kihelyezése 1 219 000 Ft
2008. Erdősítés 18 216 Euró
2009. TÁMOP 3.1.4 53 000 000 Ft
2009. Kerékpárút fásítása 2 925 000 Ft
2009. Óvoda tetőcsere, külső tatarozás 16 600 000 Ft
2009. Iskolaépítési támogatás 300 000 000 Ft
2010. Könyvtár és díszpark építés 49 010 000 Ft
2010. Óvodai, iskolai eszközfejlesztés 3 000 000 Ft
2010. Buszmegállók építése 6 800 000 Ft 
2010. Zöldhulladék feldolgozás (gépbeszerzés) 6 207 000 Ft 
2010.  Kompetencia alapú oktatás  53 000 000 Ft
2011. Polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése 28 532 000 Ft 
2011.  Tápiószele Város ivóvízminőségének javítása 270 000 000 Ft
2012.  Tápió vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása (LEADER) 463 600 Ft 
2012.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése - Óvoda 2 080 000 Ft 
2012.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése - Iskola 5 740 000 Ft
2012.  A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezésére épület felújítás 13 574 000 Ft
2013.  Szobor létesítésére 5 000 000 Ft
2013.  ASP informatikai fejlesztés 11 784 000 Ft
2014.  Tápiószele Város Önkormányzatának (óvoda és rendőrőrs épülete) komplex épületenergetikai fejlesztése 30 212 408 Ft 
2014.  Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Tápiószelén 2 995 000 Ft
2014.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése-Óvoda  3 933 000 Ft
2014.  „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” kulturális program támogatása  520 000 Ft

TÁMOP

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0013 jelű Közoktatási intézmények átfogó fejlesztése Tápiószele Nagyközségben című pályázatunk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap tárfsinanszírozásával valósul meg.

A projekt neve: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A projekt leírása: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Támogatott képzések:

 • SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés
 • IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés
 • Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
 • Általános pedagógiai módszertani továbbképzés, új tanulásszervezési eljárások alkalmazása
 • Mérés értékelés képzés
 • IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
 • Informatikai alapozó képzés
 • Menedzsment képzés: új oktatásszervezés az intézményben
 • Menedzsment képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment

Időtartam: 2009. május 25. - 2010. augusztus 31.

Kedvezményezett: Tápiószele Nagyközség Önkormányzata, Tápiószele, Rákóczi út 4.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1374, Budapest, Postafiók 564. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 53.000.000 Ft

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (külső oldal) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság (külső oldal)

ISKOLAÉPÍTÉS

KÖNYVTÁR ÉS DÍSZPARK

Funkcióbővített közösségi könyvtár létrehozása és városi díszpark kialakítása Tápiószelén 

palyazat
Felhívás megnevezése: Közép-Magyarországi Operatív Program, Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések Pályázat száma: KMOP-5.2.1/A-09-2009-0016 Pályázat címe: Funkcióbővített közösségi könyvtár létrehozása és városi díszpark kialakítása Tápiószelén Támogató Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Közreműködő Szervezet: Pro Régio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft (1146 Budapest, Hermina út 17.) Támogatás összege: 49 009 877 Ft Támogatás intenzitása: 85,465763% Projekt megvalósulásának helyszínei: - Tápiószele, Liliom u. 11. 2402 hrsz: könyvtár kialakítása - Tápiószele, Bartók Béla u. -. 856/2 hrsz: díszkút építése, park kialakítása Kivitelező: KÁTA ÉPSZÖV Építőipari Szövetkezeti, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór utca 5.) A projekt tényleges megkezdésének dátuma: 2010. 02.01. A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2010. 12.15.
 

TÁPIÓSZELE VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Tápiószele Város ivóvízminőség javítása - KEOP-7.1.0./11-2011-0078

A projekt neve: Tápiószele Város ivóvízminőség javítása

Azonosítószáma: KEOP-7.1.0./11-2011-0078

A projekt szükségessége: Tápiószele városi vízműve a vízbázisát négy mélyfúrású kútból biztosítja. A kutakból kitermelt víz összetétele azonban nem felel meg a 201./2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek, mivel azokban a vastartalom, időnként pedig a mangán, valamint az ammóniatartalom mértéke határértéken felüli. A település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a kútvizek kezelésének – vastalanításának és egyéb káros vegyületeknek a határérték alá szorítása – hosszú távon történő, biztonságos megoldása elengedhetetlen. Mivel az üzemeltetési feladatokat az önkormányzat látja el, ezért megvizsgálta a térségi vízszolgáltatókat, de a település részére szükséges víz mennyiségének megfelelő, szabad kapacitással rendelkező szolgáltatót üzemeltetési szempontból elérhető közelségben nem talált. Más vízbázisra való csatlakozásra pedig csak korlátozott mértékben lett volna lehetősége.

A projekt leírása: Tápiószele Város Önkormányzata a kútvizek vas, mangán, valamint ammóniumtartalmának a törvényi határérték alá csökkentését beépített vízkezelő berendezés létesítésével, valamint a hálózat korszerűsítésével és kitisztításával tervezi megvalósítani. A vastalanítás klórgázadagolás után kavicsszűréssel történik, továbbá aktív szenes szűréssel csökkentik az ammónium- és mangántartalmat. A tervezett technológia több éve használatos, hagyományos, bevált módszer. A beruházás részeként ezen felül elengedhetetlen, hogy a sportpályánál lévő kutaknál megvalósuljon egy alsótároló medence a kitermelt víznek, valamint egy kezelőépület a szűrőtartályoknak. A beruházás keretén belül megvalósul még a hálózat automatizálása, valamint a gerinchálózat tisztítása, a végzárak kicserélése.

A projekt összköltsége: A beruházás becsült összege mintegy 270 millió forint, amelynek 90 százalékát a Magyar Költségvetés és az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatja. Tápiósze Város Önkormányzata a szükséges önerőt az EU Önerő Alapból szeretné biztosítani. A pályázat előkészítő költségeire a város már sikeresen pályázott az önerő alapra, így eddig már száz százalékos intenzitással készül Tápiószele ivóvízminőség-javításának a projektje.

A kedvezményezett neve: Tápiószele Város Önkormányzata 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

A Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energia Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45.

Kapcsolatok:

Magyarország Megújúl logó

TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOMPLEX ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

NN

TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOMPLEX ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE - KEOP-5.50/A/12-2013-0105

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_KA
Projektadatok:
  • Projekt megnevezése: Tápiószelei Város Önkormányzatának komplex épületenergetikai fejlesztése
  • Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0105
  • Kedvezményezett neve: Tápiószele Város Önkormányzata
  • Címe: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.
 

Sajtóközlemény - 2014. szeptember 14.

keop2014_sajto1-legfelso
 

Sajtóközlemény - 2014. október 28.

keop2014_sajto2-felso
     
tablakep-also