Hirdetmény
2018-03-12
Elektronikus ügyintézés
2018-03-12
Show all

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó, az iparűzési adó és a gépjárműadó 2018. I. félévi fizetési határideje 2018. március 19. A fizetési értesítők postázása megkezdődött, folyamatosan küldjük azokat ki az adózóknak!

A magánszemélyek kommunális adó kötelezettsége terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt, önálló helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen területet, nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogot. Amennyiben ezen adótárggyal rendelkezik, úgy bevallási kötelezettsége van! Aki a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget 200.000.-Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható, mulasztási bírsággal sújtható. E adótárgyak esetében az adókötelezettséget érintő változásokat (adás-vétel, öröklés, stb.) kérem, hogy 8 napon belül jelentsék be a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál! A kedvezményekről (mentesség, fizetési könnyítés) az ügyintézőnél érdeklődjön.

Felhívjuk a gépjárművel rendelkező lakosaink figyelmét, hogy akinek gépjármű adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezi a gépjárműnek a forgalomból való kivonatását – minden további értesítés nélkül. A forgalomból kivonatás elkerülése érdekében, kérjük felénk jelezni, ha fizetési nehézsége van. Ez esetben kérjük ügyfélfogadási napokon fáradjanak be az adóosztályra, ahol részletfizetési kérelemmel lehet élni. (A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban élő személyek kereseti igazolását vagy nyugdíj szelvény stb. és a kiadásokra vonatkozó közüzemi számlákat.)

Kérjük, hogy az értesítőn szereplő fizetési határidőket szíveskedjenek betartani és az adójuk befizetésére az adónemnek megfelelő csekket, illetve az adónemhez tartozó számlaszámot használják.

Kérjük azon adózókat, akik átutalással teljesítik a helyi adó befizetéseket, hogy a pontos könyvelés érdekében ne csak a nevet, hanem az értesítőn lévő mutatót is tüntessék fel az átutaláson!

Felhívom az adófizetők figyelmét, hogy az adóhátralékok behajtására a végrehajtási eljárásokat folyamatosan végezzük, erről az adózók külön értesítést nem kapnak. 

Molnárné Sepsi Csilla és Pálinkásné Plavecz Margit
adóhatósági ügyintézők

Comments are closed.