Blaskovich János Általános Iskola Tápiószele

Elérhetőségek:

Az intézmény története a török időkre nyúlik vissza. A korabeli összeírásokból tudjuk, hogy 1546 és 1562 között volt a községben deák, aki a pap mellett végezhette a tanítást.

Az első adat 1773-ból való: ekkor római katolikus iskola működött a településen. A II. világháború előtt községi, uradalmi, római katolikus, izraelita, református és evangélikus elemi, és 1924-1930, illetve 1943-1947 között polgári iskola keretében folyt az oktatás. 1957 és 1972 között ipari iskola, 1964 és 1972 között gimnázium, 1965 és 1968 között mezőgazdasági technikum is működött településünkön.

Jelenleg a 8 évfolyamon, 32 osztályteremben 650 gyermek tanul, évfolyamonként 3-4 osztályban. Az alsós kisdiákok számára a napközi otthonos ellátás is biztosított. Az alsó tagozatos osztályok igen jó körülmények között, míg a felső tagozatosok elavult "Forfa" épületben tanulnak. Az iskolai testnevelés a tornacsarnokban, alsó tagozatos osztályoknak tornateremben és iskolai, valamint a községi sportpályán biztosított.

Az általános iskolában gyógypedagógi oktatás is folyik. A 29 enyhén értelmi fogyatékos gyermeket két osztályban tudjuk elhelyezni. A tanulócsoportokba felvételt nyertek a szomszédos településekről (Farmos, Tápiógyörgye) bejáró értelmileg enyhe fokban sérült tanulók is, így az intézmény térségi feladatokat is ellát.

Az iskolában helyet biztosítunk a református és a római katolikus hitoktatás zavartalan végzéséhez, szűlöi igény alapján. A nagykátai zeneiskola kihelyezett tagozatán 52 tanulónak van lehetősége zenei alapképzésben részt venni.

Általános iskolánkban a Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagozata is működik. A 40 tanuló közül húszan társas- táncot, húszan pedig képzőművészeti oktatásban részesülnek. 2007. szeptemberében kezdte meg működését az esti gimnázium: két osztályba 72 felnőtt iratkozott be.

A 2008-2009-es tanév kezdetétől negyedik évfolyamtól felmenő rendszerben tehetséges tanulóink számára emelt szintű matematika oktatás folyik heti hat órában.

A 2009-2010-es tanévtől a hetedik évfolyamosoknak második idegen nyelv tanulására van lehetőség angol és német nyelvből heti három órában.

Az Általános Iskola alsó tagozatának elhelyezésére szolgáló épületegyüttes 2002 évben elkészült épületszárnya színvonalas terveiért Turi Attila tervező 2003-ban "Pest Megye Építészeti Nívódíj"-ban részesült.

Tápiószele Város Önkormányzat Településüzemeltetési csoport

Elérhetőségek:

53/816-697


2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

Feladata a köz- és település- tisztasági feladatok ellátása, településüzemeltetés, közfoglalkoztatás biztosítása.

Tápiószele Város Önkormányzat Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Városi Könyvtár

Elérhetőségek:

53/816-697


2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

Feladata a köz- és település- tisztasági feladatok ellátása, településüzemeltetés, közfoglalkoztatás biztosítása.

Városi Könyvtár:

+36 53 380 034


2766 Tápiószele, Széchenyi út 20.
A könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: Szünnap
Kedd: 8 – 17
Szerda: 8 – 17
Csütörtök: 8 – 17
Péntek: 13 – 18
Szombat: 8 – 12

1845-ben alakult meg a "Tápió-Szele Kaszinó", amely később Tápió-Szelei Olvasókör néven működött 1947-ig. 1952-től népkönyvtárként állt az olvasást kedvelő lakosság rendelkezésére. 1963 január 1-jétől kiemelt községi könyvtári rangot kapott, főállású könyvtárossal és 14 066 kötettel. 1991-től a régi épület lebontása miatt "ideiglenesen" a Polgármesteri Hivatal épületében kapott helyet.

A tápiószelei iparos kör székházában a második világháború után a községi művelődési ház működött. Az 1970-es években lebontott kultúrotthon helyett a Kohászati Gyárépítő Vállalat szociálisművelődési épülete adott otthont a helyi rendezvényeknek. 1991-től a könyvtár épülete költözött a "művelődés háza", melyet Makovecz Imre tervei apapján 480 nm-re bővítve nyerte el mai formáját 1998-ban.

 
A művelődési házban tizenegy állandó klub, szakkör működik. A művelődési ház szervezésében ünnepli meg településünk nemzeti ünnepeinket. Az intézmény rendszeresen szervez időszaki kiállításokat: ismeretterjesztő előadásokat, képző- és iparművészeti kiállításokat, műsoros rendezvényeket, bált, játszóházat, kézműves foglalkozásokat, mini expót, különféle versenyeket, játszóházat - igyekezve a település mind szélesebb rétegeinek igényét kielégíteni. Az intézmény 2007-ben immár harmadik alkalommal rendezett - nagy sikerű - három napos termékbörzét (III. Szelei Expó), ahol a kistérség termelői, vállalkozói mutatkozhatnak be: így üvegműves, kézműves, fafaragó, tésztakészítő, méhész, kertész, kandallógyártó, savanyító üzem, szeszfőzde.

2007-ben zajlott a III. Erdélyi Magyarok Találkozója. Az immáron hagyományossá váló rendezvényen több erdélyi csoport is ellátogatott hozzánk. Civil szervezetek (Blaskovich Múzeum Baráti Köre és Természetbarát Klub) és a művelődési ház közös szervezésében valósult meg 2007-ben a IX. Blaskovich Napokrendezvénysorozata. Településünk 2007-ben otthont adott a X. Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozónak, melynek a szervezésében és megtartásában az intézmény aktívan részt vett.

A kistérségben működő színjátszó körök kezdeményezésére 2007-ben a művelődési ház adott otthont első alkalommal a kistérségi Színjátszó Körök Találkozójának. A Kihívás Napja rendezvénysorozatban 1999-tól sikerrel vesz részt településünk, a művelődési ház szervezésében. A saját szervezésű rendezvények mellett otthont ad az intézmény politikai rendezvényeknek, családi ünnepségeknek, termékbemutatóknak, vásároknak, egyházi rendezvényeknek, iskolarendszeren kívüli képzéseknek. Az intézmény négy internet kapcsolattal rendelkező számítógép áll a látogatók rendelkezésére.

Tápiószelei Csicserke Óvoda

Elérhetőségek:

+36 53 816 774


2766 Tápiószele, Somogyi B. út 1. Honlap: E-mail: teruletiovoda@freemail.hu

Feladata a köz- és település- tisztasági feladatok ellátása, településüzemeltetés, közfoglalkoztatás biztosítása.

Tápiószelei Polgármesteri Hivatal

Elérhetőségek:

+36 53 787 000


2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

A település térségi szerepének köszönhetően a településen önálló közigazgatási intézményként hozták létre a községi tanácsot, majd a polgármesteri hivatalt.