Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. műszaki hibabejelentő rendszer elérhetőségei:
2017-11-07
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÁS/ FELHÍVÁS
2017-11-08
Show all

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2766 Tápiószele, Jókai út 1.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                        

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, háziorvos – 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerint,  B kategóriás jogosítvány, Büntetlen előélet.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a pályázat tartalmának, a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismerhetőségére.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2017. december 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 36-70/313-0771, 36-53/787-002 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ).

Elektronikus úton: Kovács Ferenc részére az onkormanyzat@tapioszele.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Kovács Ferenc, Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A városban 3 háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 1,5 fogorvosi körzet, háziorvosi ügyelet és mentőállomás működik. Az ügyeleti ellátásban részvétel lehetősége biztosított. A területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt praxis tartósan betöltetlen, e címen állami támogatás igénybe vehető. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában ellátásától nem zárkózik el. Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. Az önkormányzat a személyi illetmény megállapításától nem zárkózik el.

Comments are closed.