TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSAI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. XXXVIII. TÖRVÉNY 50/A.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN
2006-2010

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.A város költségvetési politikája:A költségvetési tervek készítésekor 2006-2010. között az alábbi főbb szempontok kerültek figyelembe vételre, amelyek a végrehajtás során is érvényben maradtak:- pénzügyi stabilitás, költségvetési egyensúly biztosítása,
- biztonságos gazdálkodás, költségvetési tartalékképzés,
- intézményi működőképesség megtartása,
- gazdálkodási fegyelem, belső tartalékok feltárása.Az egyensúly megteremtésében a bevételek reális és a kiadások szigorú megtervezése biztosította az egyensúlyt. A költségvetések készítése során különösen a beruházásokhoz (iskolaépítés) kapcsolódó hitel tervezésekor fontos szempont volt, hogy a működési hitelfelvétel teljesítését lehetőleg kerülje el az önkormányzat.

Jelenleg nincs működési hitele az önkormányzatnak!Fejlesztési hitelekről: 2007. évben felvett devizaalapú forint hitelt a meglévő hitel visszafizetésére és fejlesztési célra fordította az önkormányzat, az elnyert pályázatok folyó beruházásaihoz a saját erő összegét biztosította. Törlesztő részlete: 16157 CHF/negyedév, aktuális napi eladási árfolyamon forintosított összegben.

A teljes hiteldíj mutató 4,21%, amely THM mutató nem tükrözi a kölcsön árfolyamkockázatát.A Képviselő-testület a 73/2008.(05.14.) számú határozatával 500 millió Ft összértékű „Tápiószele Fejlődéséért Kötvény” kibocsátásáról döntött, amelyet az iskolaépítésre kívánt fordítani.
Kibocsátás napja: 2008. július 10, össznévértéke: 3.529.827 CHF.
A kötvények a kibocsátást követően 3 év és 3 hónap türelmi időt követően minden év április 1. és október 1. napján, 2011. október 1. napjával kezdődően és a lejárat napjával, azaz 2028. április 1. napjával bezárólag kerülnek törlesztésre.
Kamatozása: változó, 6 hónapos CHF-LIBOR/BUBOR/EURIBOR + 1,8 % kamatfelár.
Kamatfizetés félévente, 2008. október 1. napjával kezdődően 2028. április 1. napjával bezárólag.Folyószámlahitel: A költségvetés végrehajtása során a fizetőképesség biztosításához 100 millió Ft folyószámlahitel keretösszeg áll rendelkezésre 2011. október 31-ig.
Jelenleg igénybevett folyószámlahitele az önkormányzatnak nincs!Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat 2006-2010. években minden hitellel, kötvénnyel, annak kamataival kapcsolatban teljesített.A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízberuházás előkészítésére felvételre került hitel miatt, a lakosság számra vetítve évente mértékű kezességvállalási kötelezettsége van az önkormányzatnak, 2009. december 31-én a hitel igénybevétel: 350 millió Ft, kezességvállalás összege: 28  millió Ft. Eladósodási mutató a 2006. év végéhez viszonyítva növekedést jelez, a fejlesztési kiadások fedezetére felvett hitel, a kibocsátott kötvény, valamint ezek elszámolt árfolyam vesztesége miatt.Pénzügyi helyzet 2010.09.02-án:
A tájékoztató készítés időpontjában a kötvénykibocsátásból származó forrásból még 230 millió Ft tőke + 7,4 millió Ft kamata áll rendelkezésre, amely összeg az új iskola még hátralévő beruházási számlájának kifizetését szolgálja.
A fejlesztésekre tartalékolt összegeket a felhasználásig folyamatosan lekötötte/újrakötötte az önkormányzat.A folyószámla melletti lekötött betétállomány összege a tájékoztató időpontjában 75 millió Ft.Jelenleg az elnyert és önkormányzat által megelőlegezett pályázati támogatások összege 57 millió Ft, (befogadott pályázatok, amelyek megvalósítása folyamatban van), további az önkormányzat által pályázott, de még szerződéssel le nem kötött nyertes pályázati támogatás összege 13 millió Ft.
A vagyonalakulásról készült 1. sz. táblázat mutatja a vagyon növekedését a 2006-os évhez viszonyítva. Nőtt a befektetett eszközök aránya, nagyobb arányú növekedés a forgóeszközöknél a kötvénykibocsátásból illetve az iskolarekonstrukcióhoz kapott támogatásból rendelkezésre álló pénzeszközök miatt van.

A gazdálkodás adatait a 2.sz. táblázat mutatja 2006-2010.06.30-ig terjedően.
A táblázat 48. sorában kimutatott negatív egyenlegre az önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú pénzmaradvány nyújt fedezetet. A 49.sorban kimutatott összeghez hozzáadódik +119.869 e Ft, a 06.30-án Raiffeisen Bankban lejárt lekötés összege, amely itt kiadásként jelenik meg, a bevétel azonban csak 07.01-én (II. félév) jelentkezik a helyi Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlánkon.
Az önkormányzat pénzkészlete 2010.06.30-án: 411.242 e Ft volt.

Évenként megvalósult főbb -1 miilió Ft feletti- fejlesztések bekerülési értéke Ft-ban:

2006. évben:

- kútszűrőcsere 10.643.000
-kútfúrás 52.354.000
-orvosi rendelő felújítása 41.342.000
-utak felújítása 54.274.000
-napközi konyha bővítése 4.977.000
-traktor vásárlás 2.850.000
-napközi konyha eszközei 8.355.000
-hangerősítő ber. 1.570.000
-rakodógép vás. 3.000.000
Összesen: 179.365.000

2007.évben :

-Citroen Jumper 3.290.000
-tűzjelző rendszer iskola 1.502.000
-ingatlan vásárlás /Széch.út/ 7.500.000
-aszfaltozás 8.346.000
-vizhálózat bővítés 1.465.000
Összesen: 22.103.000

2008. évben:

-lámpatestek, vil.testek csere 1.509.000
-utak felújítása 22.074.000
-épület felújitás/PH/ 1.907.000
-épületfelújítás/Csal.segítő/ 2.008.000
-játszótér 5.312.000
-utcanévtáblák 1.876.000
-óvoda nyílászáró csere 15.865.000
-kerékpárút 83.775.000
-számítástechn.eszközök 2.156.000
-esélyegyenlőség 1.224.000
-lakóház vás./Széchenyi út 22./10.000.000
Öszesen: 147.706.000

2009. évben:

-zöldterület kialakítása 3.908.000
-erdőtelepítés 5.291.000
-tűzoltószert., PH, Városg.felúj 3.915.000
-épület felúj/Rákóczi út 30./ 2.170.000
-óvodaép.felúj.tető,vizesblokk 21.881.000
-útak felújítása 14.202.000
Összesen: 51.367.000

2010. évben:

-Építési eng./Béke út/ 2.150.000
-Útfelújítás 1.946.000
-útalapkő vásárlás 6.188.000
-épület vás./Fehér Akác/ 20.000.000
-Funkcióbővített könyvtár 38.339.000
Összesen: 68.623.000

2006-2010. év legjelentősebb beruházása az új iskola építése. Ezen időszak alatt benyújtott és kifizetett számlák értéke: 576.932.000 Ft

Az utolsó részszámla szeptember 30-án esedékes: 208.668.905 Ft
Kiegészítő munkák számlájából 27.500.000 Ft
(25.000.000,- 365 napon belül)
Műszaki ellenőrzés 2.256.250 Ft
Energiatanúsítvány 492.640 Ft

Berendezések, felszerelések: interaktív táblák, szám. gépek, táblák 10.250.000 Ft
bútorok /tanulói, tanári/ 23.000.000 Ft
Iskola építéshez kapcsolódók összesen: 272.167.545 FtDíszkút kialakítása: 15.350.000 Ft
A számlák kifizetése október 3-áig megtörténik, az anyagi források rendelkezésre állnak.

Az önkormányzatnak a fentieken túl kötelezettségvállalása, ill. kifizetetlen számlái nincsenek.Tápiószele, 2010. 09. 02.
Kovács Ferenc polgármester