Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
2017-04-27
VÁLTOZÁS A KOMMUNÁLIS ÉS SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK RENDJÉBEN!
2017-05-08
Show all

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

háziorvos munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2766 Tápiószele, Jókai út 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Hatályos jogszabályok szerint a háziorvosi feladatok ellátása, területi ellátási kötelezettséggel, felnőtt praxisban. 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, háziorvos – 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint,   B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a pályázat tartalmának a pályázat elbírálásában résztvevő általi megismerhetőségére. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2017. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 36-70/313-0771, 36-53/787-002-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 195-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

 • Elektronikus úton Kovács Ferenc részére az onkormanyzat@tapioszele.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen: Kovács Ferenc, Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Pályázó meghallgatását követően kerül sor a döntésre. 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2017. június 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A városban 3 háziorvosi, 1 gyermekorvosi körzet, mentőállomás, ügyeleti szolgálat központja működik. Az ügyeleti ellátásban a részvétel lehetősége biztosított. A területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet tartósan betöltetlen, így a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésére támogatás igénybe vehető. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában ellátásától nem zárkózik el. Közalkalmazotti kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Személyi illetmény megállapításától a munkáltató nem zárkózik el. Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Comments are closed.