Béke úti volt iskola épülete

 Tápiószele, Béke út 2.

Az épületet 1952-ben építették „szocreál” stílus jegyében. 1953-tól 1996-ig iskolaként szolgálta a lakosságot.

Blaskovich család sírkertje és Lourdi barlang

Tápiószele, Farmosi úti római katolikus temető

A múzeumalapító Blaskovich fivérek 1933-ban, édesanyjuk halálának emlékére készítették a lourdes-i grottát. Különösen szép és egyedi építészeti emlék a terméskőből épített, egymással szemben emelt barlangszerű síremlék és grotta.

Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos épületegyüttese

Simonffy Kálmán művelődési ház

Az épület 1998-ban Makovecz Imre tervei alapján került felújításra, átalakításra.

Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos épületegyüttese

Tápiószele, Farmosi út 6-8.

A Viczián család klasszikus kúriája Makovecz Imre tervei alapján 1992-ben került felújításra. A második épület Makovecz Imre tervei alapján épült, a harmadik pedig Thúri Attila tervei alapján valósult meg.

Blaskovich János Általános iskola felső tagozatának épülete

Tápiószele, Széchenyi út 20..

A modern építészeti stílusú iskolaépületet 2010-ben vehették birtokukba a diákok.

Blaskovich Múzeum és történeti kertje

Tápiószele, Múzeum út 13.

A neoklasszicista úri lakot 1906-ban Viczián Kálmán építette, Blaskovich György és János 2012-ben vásárolta meg. Az épület MI. típusú országos védelem alatt áll, nytsz: 7371. Az épületben 1947-től állami közgyűjtemény működik: az ország egyetlen köznemesi kúriamúzeuma, amely e társadalmi réteg lakáskultúrájának országosan egyedülálló őrző- és bemutatóhelye. A díszparkot Blaskovich János tervezte, 1915-ben készült el. A korabeli kertművészetet tükröző parkban a kúria előtt kőből rakott rotunda és sziklakert magasodott. A parkot angol stílusú gyalogutak hálózták be. A parkban ültetett fákat a múzeum alapító fivérek ültették. A park 2011-ben a korabeli terv alapján felújításra került.

Evangélikus Templom

Tápiószele, Széchenyi út 34.


A homlokzati tornyos, egyhajós templom 1825-ben épült. copf stílusban. 1925-ben kapott nagyobb, impozánsabb harangtornyot. Oldalt 3-3 az oltár fölött két szegment íves ablak található. Berendezése is copf stílusban készült.Műemlék védelem alatt áll, M: 7373.

Hősök szobra

Tápiószele, Béke tér

A szobor az első világháború 207 tápiószelei áldozatának 1924. augusztus 3-án állított emlékmű. Az emlékmű köré az önkormányzat 1991-ben a második világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak nevét őrző obeliszkeket állíttatott.

Kőkereszt – templom kertben

Tápiószele, Szent István tér 1.

A műemléki védettségű Római Katolikus Templom kertjében elhelyezett kőkereszt, magas talapzaton állva kiemelkedik a környezetéből.A feszület kőből, a szobor bronzból készült.

Református Templom

Tápiószele, Széchenyi út

1900-ban épült. Az erősen tagolt alaprajzú templom – nem megszokott módon – szélére került a torony. A templom belső elrendezése központos, külső homlokzata szerényen díszített.

Római Katolikus Templom

Tápiószele, Szent István tér 1.

1736-ban épült az egyhajós templom. A Mária születése tiszteletére felszentelt épületben 1746-ban végeztek nagyobb átépítést, harangtornyot 1832-ben Regete József váci kőművesmester tervei alapján emelték hozzá. 1935-ben oldalhajókkal egészítették ki. A szabadon álló, homlokzati tornyos, 3 hajós templom szentélye gótikus, hajója barokk stílusú.

Szelényi kúria és parkja

Tápiószele, Külsőmező 5.

Dr. Szelényi Lajos orvos lakóháza volt, aki 1885-ben teljes birtokát az OMGE számára hagyományozta. Az OMGE 1912-től alapítványi kertben működtette az itt létrehozott minta gazdaságot és tanintézetet. Az épület klasszicista stílusban épült, földszintes, oszlopos, timpanonos. Főhomlokzata 2 + 3 + 2 osztású, erősen előrelépő portikuszát 4 oszlop tartja. A II. világháború után hozták létre az Agrobotanikai kutató Intézetet, mely ma is működik. Magyarország egyetlen növény génbankja. A kúria parkjának növényzete botanikai jelentőségű, területe 5,5 ha. A legidősebb kocsányos tölgyeket a 19. század második felében telepítették. Közel 200 fa- és cserjefaj található az egyre bővülő arborétum jellegű parkban. A belső parkot 1250 nm vízfelületű tó egészíti ki, melyben a Tápió vidék vizes élőhelyeire jellemző növény- és állatvilág fajai élnek.

Tájház

Tápiószele, Ceglédi út

A telken elhelyezett épületek, mind elrendezés, mind az épületek tekintetében az egykori gazdálkodó udvarokat mutatja be. A szabadon álló épületek hagyományos építőanyagok felhasználásával készültek: a falazat vert fal, a fedélszerkezet hagyományos fa fedélszék nádfedéssel. Az épületekre jellemző a hosszanti elrendezés és a hagyományos konyha – szoba-kamra 3 osztású belső kialakítás. A külső homlokzatra a hagyományos kisméretű sötétre pácolt fából készült nyílászárók, valamint a fehérre meszelt oldalfalak jellemzők.

Út menti kereszt

Tóth-kereszt


A Györgyei úti temető egyetlen keresztje. Kőkereszt, rajta vésett korpus.


Kőkereszt (Kolozsi kereszt)


1900-as évek elején magánszemély állítatta a talapzaton álló kőkeresztet.

Cím: Tápiószele, Rákóczi út

1906-ben állított fából készült kereszt a hagyományok szerint István dicsőítésére készült. Terék István és felesége állíttatta.

 Tápiószele, Lehel út

Településen a „legfiatalabb” út menti kőkeresztje. Mérete kisebb a többi kőkeresztnél.

Katona kerszt


Tápiószele, Jászberényi és Vörösmarty út kereszteződése
Elnevezését egykori állíttatóiról kapta. A fából készült keresztjén fém korpusz és fém kereszttábla, ami fentről lefelé nyíló irattekercset mintáz.


Vérbükk

Cím: Tápiószele, Ceglédi út

A magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó természeti érték.

Viczián kúria

Cím: Tápiószele, Farmosi út 10.

Az udvarházat Viczián Elek építtette 1887-ben. Szabadon álló, földszintes alaprajzú épület neoklasszicista stílusú. A fő homlokzatán 4 pillér által tartott tornác fut végig, előtte 4 oszlopon nyugvó timpanonos portikusz áll, melyre lépcső vezet fel. Hátsó homlokzata 3+2+3 osztású, oldalhomlokzatai 2 tengelyesek. Jelenleg általános iskola működik benne.

Viczián kúria és kertje

Cím: Tápiószele Vörösmarty utca 19.

 

Dr. Viczián István Pest megyei főispán építette 1917 és 1927 között. A kúria szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, egykor 2+3+2 osztású épület. Jelenleg rizalit +1+2+1+3+1+2 osztású, középrizalitja előtt 4 pilléren nyugvó timpanonos portikusz áll, melyhez lépcső vezet fel. Hátsó homlokzatának osztása ma 2+2+1. Előreugró középrizalitja félköríves záródású keskeny, kettős és hármas világítóablakok díszítik, tetejét manzárdtető fedi. A kert a 20. század elején létesült. Feketefenyők, hársak, vadgesztenyék, kocsányos tölgyek láthatók.

Tájékoztatás a település értéktár létrehozásáról

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján az Országgyűlés megállapította, hogy
a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell;
c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;
d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;
e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

A törvény alapján
a) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;
b) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye,
ba) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy
bb) amely védett természeti értékek, vagy
bc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
bd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül;
c) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
ca) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
cb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
cc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez;

Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítése nem érinti annak egyéb jogszabályok alapján fennálló védettségét.
A törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok.

A törvény alapján a települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
Önkormányzatunk a települési értéktár létrehozásáról döntött a fentiekben ismertetett törvény és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV. 16.) Korm. rendelet alapján.

Az önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével a Blaskovich Múzeum Baráti Körét bízta meg, mint a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző szervezetet.

Nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti!

A nemzeti értékek adatait a települési értéktárakban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában.
A javaslatot írásban a jogszabály melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

Az értéktár gondozását ellátó Blaskovich Múzeum Baráti Köre a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az a jogszabály szerint megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályba foglalt feltételeknek. Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg és erről a javaslattevőt értesíti. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze.
A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak az értéktárba való felvételéről a Blaskovich Múzeum Baráti Köre a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

A nemzeti értékeket az értéktárakban szakterületenkénti kategóriák szerint kell nyilvántartani és a települési értéktárban nyilvántartott nemzeti érték adatait a helyi önkormányzat az önkormányzat honlapján (www.tapioszele.hu) közzéteszi.

Tisztelt Lakosság!

A rövid ismertető alapján várjuk javaslataikat!

Kovács Ferenc
polgármester


Az űrlap a javaslattételhez ide kattintva letölthető (PDF).

Nyilvántartás a Tápiószelei települési értéktárba felvett nemzeti értékekről

Nemzeti érték megnevezése Nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása Nemzeti érték fellelhetőségének helye Nemzeti érték rövid bemutatása Települési Értéktárba felvételéről rendelkező döntés száma
Blaskovich Múzeum és történeti kertje Kulturális örökség Tápiószele, Múzeum út 13.Hrsz: 2271 A neoklasszicista úri lakot 1906-ban Viczián Kálmán építette, Blaskovich György és János 2012-ben vásárolta meg.Az épület MI. típusú országos védelem alatt áll, nytsz: 7371.Az épületben 1947-től állami közgyűjtemény működik: az ország egyetlen köznemesi kúriamúzeuma, amely e társadalmi réteg lakáskultúrájának országosan egyedülálló őrző- és bemutatóhelye.A díszparkot Blaskovich János tervezte, 1915-ben készült el. A korabeli kertművészetet tükröző parkban a kúria előtt kőből rakott rotunda és sziklakert magasodott. A parkot angol stílusú gyalogutak hálózták be. A parkban ültetett fákat a múzeum alapító fivérek ültették.A park 2011-ben a korabeli terv alapján felújításra került. 1/2013.
(11. 27.)
Szelényi kúria és parkja Épített környezet Tápiószele, Külsőmező 5.Hrsz: 015/1 külterület Dr. Szelényi Lajos orvos lakóháza volt, aki 1885-ben teljes birtokát az OMGE számára hagyományozta.Az OMGE 1912-től alapítványi kertben működtette az itt létrehozott minta gazdaságot és tanintézetet.Az épület klasszicista stílusban épült, földszintes, oszlopos, timpanonos. Főhomlokzata 2 + 3 + 2 osztású, erősen előrelépő portikuszát 4 oszlop tartja.A II. világháború után hozták létre az Agrobotanikai kutató Intézetet, mely ma is működik. Magyarország egyetlen növény génbankja.A kúria parkjának növényzete botanikai jelentőségű, területe 5,5 ha. A legidősebb kocsányos tölgyeket a 19. század második felében telepítették. Közel 200 fa- és cserjefaj található az egyre bővülő arborétum jellegű parkban. A belső parkot 1250 nm vízfelületű tó egészíti ki, melyben a Tápió vidék vizes élőhelyeire jellemző növény- és állatvilág fajai élnek. 2/2013.
(11.27.)
Rákóczi-lak Épített környezet Tápiószele, Rákóczi út 30.Hrsz: 2126/6 A Rákóczi család tulajdonában lévő épület a 19. század végén épült. 3/2013.
(11.27.)
Viczián kúria és kertje Épített környezet Tápiószele Vörösmarty utca 19.Hrsz: 2099/18 Dr. Viczián István Pest megyei főispán építette 1917 és 1927 között. A kúria szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, egykor 2+3+2 osztású épület. Jelenleg rizalit +1+2+1+3+1+2 osztású, középrizalitja előtt 4 pilléren nyugvó timpanonos portikusz áll, melyhez lépcső vezet fel. Hátsó homlokzatának osztása ma 2+2+1. Előreugró középrizalitja félköríves záródású keskeny, kettős és hármas világítóablakok díszítik, tetejét manzárdtető fedi.A kert a 20. század elején létesült. Feketefenyők, hársak, vadgesztenyék, kocsányos tölgyek láthatók. 4/2013.
(11.27.)
Durbroviczky kúria Épített környezet Tápiószele, Rákóczi útHrsz: 1463 1820 körül építtette a Dubraviczky család, mely 1522 óta rendelkezett birtokjoggal Tápiószelén.A reformkorban Dubraviczky Simon Pest vármegye alispánja lakott benne. A 20. század első felében a Bicskey, majd a Györgyey család lakta.Az egykori kúriaépület szabadon álló, L – alaprajzú. 5/2013.
(11.27.)
Viczián kúria Épített környezet Tápiószele, Farmosi út 10.Hrsz: 1058 Az udvarházat Viczián Elek építtette 1887-ben. Szabadon álló, földszintes alaprajzú épület neoklasszicista stílusú. A fő homlokzatán 4 pillér által tartott tornác fut végig, előtte 4 oszlopon nyugvó timpanonos portikusz áll, melyre lépcső vezet fel. Hátsó homlokzata 3+2+3 osztású, oldalhomlokzatai 2 tengelyesek.Jelenleg általános iskola működik benne. 6/2013.
(11.27.)
Viczián kúria Kulturális örökség Tápiószele, Jászberényi út 10.Hrsz: 2357/2 1865-ben építtette Viczián Albert eklektikus stílusban.Műemléki védelem alatt áll, M:7370. 7/2013.
(11.27.)
Polgári ház Épített környezet Tápiószele, Nagy L. krt. 2.Hrsz: 1651 Az egykori kúria épület szokatlan sarok kiképzésű, két oldalon 2-3 osztású. 8/2013.
(11.27.)
Tájház Épített környezet Tápiószele, Ceglédi útHrsz: 221 A telken elhelyezett épületek, mind elrendezés, mind az épületek tekintetében az egykori gazdálkodó udvarokat mutatja be. A szabadon álló épületek hagyományos építőanyagok felhasználásával készültek: a falazat vert fal, a fedélszerkezet hagyományos fa fedélszék nádfedéssel. Az épületekre jellemző a hosszanti elrendezés és a hagyományos konyha – szoba-kamra 3 osztású belső kialakítás. A külső homlokzatra a hagyományos kisméretű sötétre pácolt fából készült nyílászárók, valamint a fehérre meszelt oldalfalak jellemzők 9/2013.
(11.27.)
Népkert Természeti környezet Tápiószele, Ceglédi útHrsz: 555 A pihenő park facsoportjait őshonos, egyedi fák, ligetek jellemzik. Megtalálható a feketefenyő, platánfa, nyugati ostorfák, kocsányos tölgy, vérbükk. 10/2013.
(11.27.)
Római Katolikus Templom Kulturális örökség Tápiószele, Szent István tér 1.Hrsz: 1 1736-ban épült az egyhajós templom. A Mária születése tiszteletére felszentelt épületben 1746-ban végeztek nagyobb átépítést, harangtornyot 1832-ben Regete József váci kőművesmester tervei alapján emelték hozzá. 1935-ben oldalhajókkal egészítették ki.A szabadon álló, homlokzati tornyos, 3 hajós templom szentélye gótikus, hajója barokk stílusú. 11/2013.
(11.27.)
Református Templom Épített környezet Tápiószele, Széchenyi útHrsz: 863/1 1900-ban épült. Az erősen tagolt alaprajzú templom – nem megszokott módon – szélére került a torony.A templom belső elrendezése központos, külső homlokzata szerényen díszített. 12/2013.
(11.27.)
Evangélikus Templom Kulturális örökség Tápiószele, Széchenyi út 34.Hrsz: 1035 A homlokzati tornyos, egyhajós templom 1825-ben épült. copf stílusban. 1925-ben kapott nagyobb, impozánsabb harangtornyot. Oldalt 3-3 az oltár fölött két szegment íves ablak található. Berendezése is copf stílusban készült.Műemlék  védelem alatt áll, M: 7373. 13/2013.
(11.27.)
Római Katolikus Plébánia Épített környezet Tápiószele, Széchenyi útHrsz: 83/19. 1700-ban épült. 14/2013.
(11.27.)
Római Katolikus temető Épített környezet Tápiószele, Farmosi útHrsz: 1657/1 Régi síremlékei az egykori közép nemesi családok temetkezési helyei voltak. 15/2013.
(11.27.)
Régi Református temető Épített környezet Tápiószele, Györgyei útHrsz: 0135 1950-ig temetkeztek ide, 100 évnél régebbi sírok is találhatók 16/2013.
(11.27.)
Izraelita temető Épített környezet Tápiószele, Deák F. u.Hrsz: 1240/2 Izraelita temető 17/2013.
(11.27.)
Hősök szobra Épített környezet Tápiószele, Béke tér A szobor az első világháború 207 tápiószelei áldozatának 1924. augusztus 3-án állított emlékmű.Az emlékmű köré az önkormányzat 1991-ben a második világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak nevét őrző obeliszkeket állíttatott. 18/2013.
(11.27.)
Víztorony Ipari és műszaki megoldások Tápiószele, Györgyei út- gyártelep területénHrsz: 0152/4 A magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához kapcsolódó anyagi érték, amely hazai szempontból meghatározó jelentőségű. 19/2013.
(11.27.)
Út menti kereszt Épített környezet Tápiószele, Rákóczi útHrsz: 828 (országos közút területén) 1906-ben állított fából készült kereszt a hagyományok szerint István dicsőítésére készült. Terék István és felesége állíttatta. 20/2013.
(11.27.)
Kőkereszt(Kolozsi kereszt) Épített környezet Tápiószele, Kossuth L. – Széchenyi út sarokHrsz: 991 1900-as évek elején magánszemély állíttatta a talapzaton álló kőkeresztet. 21/2013.
(11.27.)
Kőkereszt – templom kertben Épített környezet Tápiószele,Szent István tér 1.Hrsz: 1 A műemléki védettségű Római Katolikus Templom kertjében elhelyezett kőkereszt, magas talapzaton állva kiemelkedik a környezetéből.A feszület kőből, a szobor bronzból készült. 22/2013.
(11.27.)
Vérbükk Természeti környezet Tápiószele, Ceglédi útHrsz: 555 (Népkert területén) A magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó természeti érték. 23/2013.
(11.27.)
Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos épületegyüttese Épített környezet Tápiószele, Farmosi út 6-8.Hrsz: 1058 A Viczián család klasszikus kúriája Makovecz Imre tervei alapján 1992-ben került felújításra. A második épület Makovecz Imre tervei alapján épült, a harmadik pedig Thúri Attila tervei alapján valósult meg. 1/2014.
(06.10.)
Blaskovich János Általános iskola felső tagozatának épülete Épített környezet Tápiószele, Széchenyi út 20.Hrsz: 2402/2. A modern építészeti stílusú iskolaépületet 2010-ben vehették birtokukba a diákok 2/2014.
(06.10.)
Simonffy Kálmán Művelődési Ház Épített környezet Tápiószele, Sport út 2.Hrsz.: 1036/3 Az épület 1998-ban Makovecz Imre tervei alapján került felújításra, átalakításra. 3/2014.
(06.10.)
Béke úti volt iskola épülete Épített környezet Tápiószele, Béke út 2.Hrsz.: 103/1 Az épületet 1952-ben építették „szocreál” stílus jegyében. 1953-tól 1996-ig iskolaként szolgálta a lakosságot. 4/2014.
(06.10.)
BerényinéSzilády Sarolta fafaragásai Kulturális örökség Tápiószele, Rákóczi út 4.,Óvoda, Somogyi B. út Berényiné Szilády Sarolta településünk fafaragó mestere. Munkái közül kiemelkedik Arany János költeményeit megörökítő sorozata, a fába vésett falusi élet fontosabb eseményei, történelmünk, meséink alakjai. 5/2014.
(06.10.)
Szántha Malom Ipari és műszaki megoldások Tápiószele, Bartók B. út 44.Hrsz.: 783 Hajdani tulajdonosa Szántha József 1920-ban vásárolta meg, víz- majd gőzmalom volt. 6/2014.
(06.10.)
„Tápió-i” elnevezésű növényfajták Agrár- és élelmiszer gazdaság Növényi Diverzitás Központ Tápiószele, KülsőmezőHrsz.: 015/1 A NöDiK, településünk ismert intézménye, őrzi génbankjában a nevükben is városunkhoz köthető fajtákat. 7/2014.
(06.10.)
Katona-kereszt Épített környezet Tápiószele, Jászberényi és Vörösmarty út kereszteződéseHrsz.: 1975 (Jászberényi út területén) Elnevezését egykori állíttatóiról kapta. A fából készült keresztjén fém korpusz és fém kereszttábla, ami fentről lefelé nyíló irattekercset mintáz. 8/2014.
(06.10.)
Határkereszt, a Hajta partján Épített környezet Tápiószele, Lehel út végén, a Hajta jobb partjánHrsz.: 0267 A település legnyugatabbra eső részén áll a kereszt, a korpusz még eredeti lehet, fémből öntött, fehérre festett. 9/2014.
(06.10.)
Kőkereszt, a farmosi úti temetőben Épített környezet Tápiószele, Farmosi úti katolikus temetőHrsz.: 1675 Kolozsi-keresztre emlékeztető, szépen megmunkált, jó állapotú kereszt. 10/2014.
(06.10.)
Út menti kereszt,Nyári-kereszt Épített környezet Tápiószele, Lehel útHrsz.: 1283 (Lehel út területén) Településen a „legfiatalabb” út menti kőkeresztje. Mérete kisebb a többi kőkeresztnél. 11/2014.
(06.10.)
Vörös színű kőkereszt Épített környezet Tápiószele, Katolikus temetőben, a Farmosi út mellettHrsz.: 1675 A Farmosi úti temető legmagasabb pontján áll ez a szép régi kereszt. A temetőt 1877-ben szentelték fel, valószínűleg akkor állították a keresztet is. 12/2014.
(06.10.)
A Györgyei úti öreg temető keresztje Épített környezet Tápiószele, Györgyei úti katolikus öreg temetőHrsz.: 2305 A temető közepe táján áll a fakereszt, rajta pléh Krisztus. Feltételezések szerint az 1. világháború idején készülhetett. 13/2014.
(06.10.)
Tóth-kereszt Épített környezet Tápiószele, Györgyei úti temetőbenHrsz.: 2305 A Györgyei úti temető egyetlen keresztje. Kőkereszt, rajta vésett korpusz. 14/2014.
(06.10.)
Ledacs-kereszt Épített környezet Tápiószele, Farmosi úti temető katolikus részeHrsz.: 1675 A temető nyugati felén áll ez a kőkereszt. Tégla alapra építették, arányos méretű, igényesen megmunkált feszület. 15/2014.
(06.10.)
Bicskey-kereszt és síremlék Épített környezet Tápiószele, Farmosi úti katolikus temetőHrsz.: 1675 Családi sírkertben áll ez a vaskos kőkereszt, talapzatán a család címerét mintázták meg. 16/2014.
(06.10.)
Ceglédi úti kőkereszt Épített környezet Tápiószele, Ceglédi út mentén, a kőhídhoz közelHrsz.: 226 Műkő talapzaton áll a kőkereszt, rajta pléh korpusz. 17/2014.
(06.10.)
Blaskovich család sírkertje és Lourdi barlang Épített környezet Tápiószele, Farmosi úti római katolikus temetőHrsz.: 1675 A múzeumalapító Blaskovich fivérek 1933-ban, édesanyjuk halálának emlékére készítették a lourdes-i grottát.Különösen szép és egyedi építészeti emlék a terméskőből épített, egymással szemben emelt barlangszerű síremlék és grotta. 18/2014.
(06.10.)
Dr. Szelényi Lajos orvostudor síremléke Épített környezet Tápiószele, Farmosi út, Római katolikus temetőHrsz.: 1675 Magánpraxisa mellett több főrendi család háziorvosa volt.A szabadságharc bukása után befogadta a bujdosókat, melyért 10 év várbörtönre ítélték.A tápiószelei birtokát örökös alapítványként az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek adományozta. 19/2014.
(06.10.)
Danielisz János honvéd ezredes síremléke Épített környezet Tápiószele, Farmosi út, evangélikus temetőHrsz.: 1097 Danielisz János honvéd ezredes az 1848-49-es szabadságharc hadbiztosaként tevékenykedett. Emigrált, s amikor hazatért 6 év várfogságra ítélték, 1855-ben kapott kegyelmet.Tápiószelén 1861. január 31-én temették el. 20/2014.
(06.10.)
19. századi sírkövek Épített környezet Tápiószele, Farmosi út, evangélikus temetőHrsz.: 1097 A tápiószelei nemesi családok adakozásából épült 1825-ben az evangélikus templom, a 19. századi sírkövek e nemesi famíliák kőbe vésett emlékezete. 21/2014.
(06.10.)
Kankrinyi Emília síremléke Épített környezet Tápiószele, Farmosi út, evangélikus temetőHrsz.: 1097 Az aszódi evangélikus gimnáziumban tanul, ott találkozott Petőfi Sándorral, s a költő 3 verset írt hozzá.1845-ben kötött házasságot a tápiószelei evangélikus lelkésszel, mindkettőjük sírja a tápiószelei evangélikus temetőben található. 22/2014.
(06.10.)
Geszner Mihály síremléke Épített környezet Tápiószele, Farmosi úti római katolikus temetőHrsz.: 1675 A Geszner család 1849-ben telepedett meg Tápiószelén, s közel száz éven át játszott fontos szerepet a település életében.Geszner Mihály a szabadságharc katonáit, a tápióbicskei csata sérültjeit gyógyította Tápiószele központjában vásárolt kúriájában. 23/2014.
(06.10.)
Viczián család sírkertje Épített környezet Tápiószele, Györgyei úti református temetőHrsz.: 2304 A Viczián család a 18. század második felében telepedett meg Tápiószelén. A köznemesi família tagjai különféle tisztségeket láttak el a Pest-Pilis-Solt vármegyében. Viczián István ajánlotta tápiószelei Vörösmarty úti kúriáját művésztelep céljára a Képzőművészeti Főiskolának. 24/2014.
(06.10.)
Benedikty család sírkertje Épített környezet Tápiószele Farmosi út, evangélikus temetőHrsz.: 1097 Többségében fekete gránit obeliszkekből álló síremlék együttest míves vaskerítés övezi.A Benedikty család tagjai a 19. században az evangélikus egyház világi vezetői voltak. 25/2014.
(06.10.)
„Lányok, lányok, ti szelei lányok” Bartók CD Kulturális örökség Blaskovich Múzeum Baráti KöreTápiószele 1906-ban Bartók Béla Tápiószelén gyűjtött népdalokat, s ezeket a dalokat dolgozta fel és CD-re játszotta Terék József zenész. 26/2014.
(06.10.)
Nagy János festőművész képgyűjteménye Kulturális örökség Blaskovich Múzeum Tápiószele,Múzeum út 13. Nagy János festőművész főiskolai tanársegédként 1945-ben a tápiószelei Viczián-kúriában művésztelepet szervezett. Működése emlékére 1998-ban a tápiószelei múzeumnak adományozta életművének 52 alkotását. 27/2014.
(06.10.)