Idősügyi Infokommunikációs Program
2017-07-05
Állatorvosi ügyeleti szolgálat
2017-08-08
Show all

A Miniszterelnökséghez eljuttatott kérdése arra irányult, hogy az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény és az egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI: 16.) Korm. rendelet szabályai befolyásolják-e a víziközmű társulati tagok (így a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata tagjai) tagsági jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeinek fennálását vagy sem, mely alatt kifejezetten is a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége volt kérdéses. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet nem tartalmaz díjfizetési kötelezettség alóli mentességet kimondó rendelkezést. Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt egészítette ki az alábbi mentességi rendelkezéssel:

“Mentes a víziközmű-fejlesztésu hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfejlettebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfejlettebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”

Tekintettel arra, hogy e törvény alkalmazásában a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a törvény 21. alcíme szerint értendő jogintézmény, így a mentességre vonatkozó rendelkezés egyértelmű. A mentesség csak az ott felsorolt tételes elemekre vonatkozik, egyéb jogcímen fizetendő díjakra, költségekre – ide értve az érdekeltségi hozzájárulást is – nem vonatkozik.

Budapest, 2017. július 10.

Üdvözlettel:
Barna Tamás
Miniszterelnökség

Comments are closed.