Önkormányzati választás 2010

Harátozat a megválasztható képviselők számáról:

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben megválasztható tagjainak számát 8 főben állapítom meg.Elrendelem e határozat közzétételét Tápiószele Város Önkormányzata www.tapioszele.hu internetes honlapján és Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

E határozat ellen a közzétételétől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (1052 Budapest, Városház u. 7., 1364 Budapest, Pf. 112., Fax: 1/318-1946, 1/318-0026, e-mail: valasztas@pestmegye.hu) lehet kifogással fordulni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 4. §-ban foglalt rendelkezés szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5 000 lakosig 6 fő, 10 000 lakosig 8 fő. A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni, mely adatot a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg a választási iroda vezetője számára.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv tájékoztatása szerint 2010. január 1-jén Tápiószele település lakosságszáma 6332 fő. A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2010. évben megválasztható tagjainak számát 8 főben állapítottam meg.

Határozatom az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. §-ban, 102. §-ban foglaltakon alapul.Tápiószele, 2010. július 13.
Tóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Megszerezhető mandátumok:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Lakosságot, hogy Tápiószele településen az önkormányzati képviselők egyéni listás választási rendszerében a megszerezhető mandátumok száma 8.


Tápiószele, 2010. június 24.

Tóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Választási tájékoztató 1.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján

az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz 49 ajánlás,
polgármesterjelölt állításhoz 146 ajánlás
szükséges.
Tóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Választási tájékoztató 2.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3. napjára kitűzött választásával kapcsolatos adminisztratív – jogszabályban meghatározott - feladatokat Helyi Választási Iroda (HVI) látja el. A választással kapcsolatos kérdésekben a HVI-tól kaphatnak tájékoztatást a választópolgárok.

A Helyi Választási Iroda címe: Tápiószele, Rákóczi út 4. – Polgármesteri Hivatal.

A Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06 53/ 580 030

A Helyi Választási Iroda vezetője: Tóth Julianna jegyző.

Tóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Választási tájékoztató 3.

Tájékoztatom a jelölő szervezeteket és független jelölteket, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos (külső oldal) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

A letölthető adatlapon (PDF) kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezést teljesíteni, melyet az alábbi címre kell eljuttatni (a jelöltnek magának kell intéznie a bejelentést):

Adatvédelmi Biztos Irodája:

1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest Pf. 40

Telefon: (+36 1) 475 7186, 475 7100 (9-15 óra között)

Telefax: (+36 1) 269 3541

E-mail: adatved@obh.huTóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Választási tájékoztató 4.

Tájékoztatom a jelölő szervezeteket és független jelölteket, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos (külső oldal) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

A letölthető adatlapon (PDF) kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezést teljesíteni, melyet az alábbi címre kell eljuttatni (a jelöltnek magának kell intéznie a bejelentést):

Adatvédelmi Biztos Irodája:

1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest Pf. 40

Telefon: (+36 1) 475 7186, 475 7100 (9-15 óra között)

Telefax: (+36 1) 269 3541

E-mail: adatved@obh.huTóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Tisztelt Választópolgár !

2010. október 3-i általános önkormányzati választással kapcsolatban a következőkre hívom fel figyelmét: JELÖLÉS ÉS A VÁLASZTÁS RENDSZERE

A települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg.

Jelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a ajánlott. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma (településünkön 8 fő), de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma (8 fő) szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.


A polgármester választás

Polgármester jelöltet ajánlati a fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.


Megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak. Listát ajánlani a rózsaszínnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Az a lista indulhat a választáson, melyet a választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a ajánlott. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-t megszerezték.

Választási tájékoztató 5.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinak és határnapjainak megállapításáról szóló rendelet alapján a választói névjegyzék a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport I. irodában 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig megtekinthető.Tóth Julianna jegyző
Helyi választási iroda vezetője

Választási tájékoztató 6.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy településünkön az alábbi választási bizottságok működnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3. napjára kitűzött választásán:

Helyi Választási Bizottság – Tápiószele, Rákóczi út 4.

Településünkön 6 szavazókör került kialakításra, az alábbi területi beosztással:

Települési cigány kisebbségi választást lebonyolító szavazókör:

címe: Tápiószele, Rákóczi út 4. – Tápiószele Város Gondnokságának épületében

A szavazókörben a települési cigány kisebbségi jegyzékbe felvételüket kért választópolgárok szavazhatnak a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltekre.

A választópolgárok a részükre megküldött értesítőben kapnak névre szóló tájékoztatást arról, hogy mely szavazókörben szavazhatnak.Tóth Julianna jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Polgármester- és egyéni listás képviselőjelöltekről, valamint cigány kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltekről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására a jelöltajánlás jogszabályban meghatározott határideje 2010. szeptember 3-án du. 16.00 órakor lejárt.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tápiószelei Helyi Választási Bizottság az alábbiakban felsorolt választópolgárokat vette nyilvántartásba a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására a jelöltajánlás jogszabályban meghatározott határideje 2010. szeptember 3-án du. 16.00 órakor lejárt.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tápiószelei Helyi Választási Bizottság az alábbiakban felsorolt választópolgárokat vette nyilvántartásba a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására.

Nyilvántartásba vett polgármester jelöltek

 • Debre László – független jelölt
 • Katona Krisztián - Fidesz jelöltje
 • Kovács Ferenc – Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Majoros Tibor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltjeNyilvántartásba vett egyéni listás képviselő jelöltek
 • Balázs Ferenc – független jelölt
 • Balogh József Gábor - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Baloghné Benke Nikoletta Kinga – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Baráth Zoltán Sándor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Bálint Sándor – Fidesz jelöltje
 • Debre László – független jelölt
 • Dömők József Sándor - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Droppán Csaba – Fidesz jelöltje
 • Csörgő István Gáspár – Fidesz jelöltje
 • Egri Csaba Károlyné - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Falusi Zoltán – Fidesz jelöltje
 • Hegedűsné Peregi Éva – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Hernyák Balázs Gábor – Jobbik jelöltje
 • Katona Krisztián – Fidesz jelöltje
 • Katonáné Barna Zsuzsanna – Fidesz jelöltje
 • Keszi Gyuláné - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Lévainé Pásztor Melinda – Fidesz jelöltje
 • Majoros József – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Makai András - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Meló Béla – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Mező Istvánné független jelölt
 • Nagygyörgy Lajos – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária – Fidesz jelöltje
 • dr. Pap Gábor - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • dr. Radics Ilona - Tápiószeléért Társaskör jelöltje
 • Rédei Ferenc József – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Sáfárné Tóth Klementina Teréz – Fidesz jelöltje
 • Sípos Csaba Zsolt - független jelölt
 • Szabó László István - független jelölt
 • Szekér Imre Tibor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje
 • Topp Ferenc – MSZP jelöltje
 • Vállaji Ottó Árpádné - független jelölt
 • Vona Ferenc György - Tápiószeléért Társaskör jelöltje

  Nyilvántartásba vett cigány kisebbségi képviselőjelöltek

   
 • Breznai József – „Lungo Drom” jelöltje
 • Cseh Ferencné – MCDSZ jelöltje
 • Földi Erzsébet – MCDSZ jelöltje
 • Maka Lajos – „Lungo Drom” jelöltje
 • Makai András – MCDSZ jelöltje
 • Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária– „Lungo Drom” jelöltje
 • Raffael Lászlóné – MCDSZ jelöltje
 • Tisza József – „Lungo Drom” jelöltje Tóth Julianna jegyző Helyi Választási Iroda vezetője